Camera

Kamera alkalmazásának célja:

A Carussel irodájának területén a cég kamerákat üzemeltet, melyek célja az esetleges incidensek felderítésének megkönnyítése. A kamerák folyamatosan üzemelnek, azonban csak mozgás érzékelése esetén aktiválódnak és kezdik el a mentést a tároló egységre.

A rögzített anyagok tárolási ideje és azokhoz hozzáférés

A kamerák által rögzített képanyagokat 1 hétig őrizzük meg, az ezen intervallumon kívül eső eseményekről nem rendelkezünk mentett anyagokkal.

A kamerák által rögzített adatokhoz csak a rendszergazda fér hozzá, és ő is csak a ügyvezető igazgató vagy az adatbiztos írásos felkérése nyomán teheti ezt.

Kamerák elhelyezkedése és látószöge

A Carussel irodájában 3 kamera működik, ebből 2 a bejárati ajtót és az ajtón belüli folyosót figyeli, egymással szemben elhelyezve a teljes lefedettség érdekében, egy pedig az ügyvezető igazgatói iroda bejáratát és annak területét.

Tiltakozáshoz való jog

A kamerával rögzített adatok elévülés előtti eltávolítását kérheti az érintett, írásban a contact@carussel.com e-mail címen. A Carusselnek a kérés befogadását követő 24 órán belül a kért adatokat a rögzítésre szolgáló eszközről el kell távolítania.